5. PKO Bieg Niepodległości 11.11.2017 - Regulamin

REGULAMIN

5. PKO Bieg Niepodległości

Rzeszowska Dycha 11.11.2017 r.

 

1. Cel imprezy:

 • Propagowanie aktywnego stylu życia
 • Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa

PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

11.11.2017 r. Rzeszów

Start i meta: okolice C.H. Plaza

5. Program zawodów:

12:00 Bieg główny na dystansie 10000m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg

Kategorii.

13:30 Dekoracja Biegu głównego:

K.M. – 16 (16-19 lat)

K.M. – 20 (20-29 lat)

K.M. – 30 (30-39 lat)

K.M. – 40 (40-49 lat)

K.M. – 50 (50-59 lat)

K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja - najlepszy Polak/Polka

Klasyfikacja - najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

Klasyfikacja studentów

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 4 listopada, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:

40 zł do dnia 31 lipiec 2017r,

55 zł do dnia 30 wrzesień 2017r,

65 zł do dnia 4 listopad 2017r,

85 zł w biurze zawodów.

 • Limit 1600 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.sts-timing.ploraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 11.11.2017r.
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.sts-timing.pl.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę (firmy 4F), numer startowy, czip.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować w koszulce otrzymanej od organizatora, z numerkiem startowym oraz przydzielonym chipem.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie w Centrum Handlowym Plaza.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 10.11.17r. od godz. 15:00 do godz. 18:00, w dniu biegu 11.11.2017r od 8:00-11:00.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
 • Nagrody w klasyfikacji Open podlegają opodatkowaniu.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 1 października.
 • Możliwość zmiany opłaty startowej na innego uczestnika biegu tylko do 4 listopada.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany jest wystartować w koszulce dostarczonej przez organizatora w celu utworzenia flagi biało-czerwonej na starcie.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 90 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

 8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

 

Miejsce I – 1500 zł

Miejsce II – 1000 zł

Miejsce III – 700zł

Miejsce IV – 600zł

Miejsce V – 500zł

 

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii Najlepszy Polak/Polka.

Miejsce I – 1500 zł

Miejsce II – 1000 zł

Miejsce III – 700zł

 

Nagrody finansowe  podlegają opodatkowaniu.

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

 

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe

o wartości:

Miejsce I – 300zł

Miejsce II – 200zł

Miejsce III – 100zł

 

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

© PKO Rzeszów Biega- PKO Rzeszów Biega
Strona główna Półmaraton Maraton Kontakt stat4u